- Forside -    - Nyheder -    - Satser -Her er nogle af de mest brugte beløbsgrænser

Og her er alle satser indenfor skatteområdet - link til Skat

2020 2019 2018
Kilometerpenge 3,52/1,96 3,56/1,98 3,54/1,94
Befordringsfradrag 25-120km 1,96 1,98 1,94
Befordringsfradrag o/120km 0,98 0,99 0,97
Medarbejdende ægtefælle 246.400 241.000 235.800
Kapitalafkast - 0% 0%
Rentekorrektionssats - 3% 3%
Virksomhedsskat 22% 22% 22%
Småaktiver 14.100 13.800 13.500
Rejsegodtgørelse/max 28.600/28.000/27.400 521 509 498
Bundfradrag topskat 531.000 513.400 498.900
Bundfradrag topskat - positiv kapitalindkomst 45.800 44.800 43.800
Personfradrag u/18 år 36.100 35.300 34.500
Personfradrag o/18 år 46.500 46.200 46.000
Bund/topskat (12,11)/15 12,16/15 11,13/15
Sundhedsbidrag 0 0 1
Skrå skatteloft topskat 52,06 52,05 52,02
Skrå skatteloft pos. nettokapitalindkomst 42,0 42,0 42,0
Beskæftigelsesfradrag 10,5% 39.400
Beskæftigelsesfradrag 10,10% 37.200
Beskæftigelsesfradrag 9,50% 33.300
Gaver til nærtbeslægtede 67.100 65.700 64.300
Boets nettoformue 2.966.200 2.901.400 2.839.100
Gaver til foreninger 16.600 16.300 15.900
Pensionisters arbejde i privatsfæren 11.500
Reservebedsteforældre bundfradrag 3.600
Serviceydelser i hjemmet mm 6.200
Grøn istandsættelse mm 12.500
Gunnar Bendixen, 2630 Taastrup, 20115540/59911913